Download song Sardar Ali Takkar

❀️ Sardar Ali Takkar - Jaala Laho Ka Takkar

πŸ•™ duration: 06:28 - 5.92 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Da Ishpa Na Saba Kegi Khudaye

πŸ•™ duration: 07:36 - 6.96 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Rasha Jan Takkar

πŸ•™ duration: 05:31 - 5.05 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Swazam Pa Angar Da Lare Lare Na.

πŸ•™ duration: 07:15 - 6.65 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Poye Ba Shi La Poye Na Da Nadana

πŸ•™ duration: 06:57 - 6.37 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Pa Takkar Jang Dy

πŸ•™ duration: 05:03 - 4.64 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Tappai, Pt. 4

πŸ•™ duration: 18:52 - 17.27 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Tappay, Pt. 2

πŸ•™ duration: 18:32 - 16.97 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Rubye Ya Qurban Mesrey

πŸ•™ duration: 18:30 - 25.61 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Tappai

πŸ•™ duration: 18:30 - 16.94 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Marsia Hussain

πŸ•™ duration: 17:09 - 15.7 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Che Lewanay Garzama Gham Da Hijran De

πŸ•™ duration: 06:02 - 5.53 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Tappay

πŸ•™ duration: 12:37 - 11.55 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Kadde Ba Charta Garzawena

πŸ•™ duration: 16:22 - 22.65 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Tappay Kokai Sawar

πŸ•™ duration: 16:10 - 22.38 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Tappai, Pt. 2

πŸ•™ duration: 15:33 - 14.24 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Da Toro Stargo Na De Laray Ka Pechaky

πŸ•™ duration: 05:45 - 5.28 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Charsi Halaka Strage De Sare Di

πŸ•™ duration: 05:35 - 5.11 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Tappay, Pt. 4

πŸ•™ duration: 14:38 - 13.4 MB

❀️ Sardar Ali Takkar - Tappai, Pt. 1

πŸ•™ duration: 14:32 - 13.31 MB

Copyright © 2019 - Powered by cedoleun.com