Download song Qader Eshpari

❀️ Qader - Naghamat

πŸ•™ duration: 03:10 - 4.4 MB

❀️ Qader - Call Me

πŸ•™ duration: 03:01 - 4.18 MB

❀️ Studiona Records - Allah Qader

πŸ•™ duration: 05:17 - 7.3 MB

❀️ Farouk - Law Qader

πŸ•™ duration: 04:52 - 6.72 MB

❀️ Qader Nawaz - Grane Stana Zar Sham

πŸ•™ duration: 09:06 - 8.35 MB

❀️ Qader Nawaz - Che da Duabi Na Kala Rashy

πŸ•™ duration: 08:41 - 7.97 MB

❀️ Qader Nawaz - Num Da Rata Nakhle Da Yare

πŸ•™ duration: 08:32 - 7.83 MB

❀️ Qader Nawaz - Mayan Shuam Wallay Wallay

πŸ•™ duration: 07:19 - 6.7 MB

❀️ Qader Nawaz - Ma Che Pa Na Zra Sta da Menay Inkar Oko

πŸ•™ duration: 07:07 - 6.53 MB

❀️ Qader Nawaz - Ya Zama Pa De Kali Ke Sa Da

πŸ•™ duration: 06:22 - 5.83 MB

❀️ Qader Nawaz - Intezar Ka

πŸ•™ duration: 06:20 - 5.81 MB

❀️ Qader Nawaz - Che Marra She Asheqan

πŸ•™ duration: 06:17 - 5.77 MB

❀️ Qader Nawaz - Tappy Hai Zraa Ke Me Dagha Yow Soda She

πŸ•™ duration: 06:15 - 5.74 MB

❀️ Qader Tirigo - Hasebtni Poupiya

πŸ•™ duration: 07:36 - 10.52 MB

❀️ Qader Tirigo - Omri Qualite

πŸ•™ duration: 07:25 - 10.25 MB

❀️ Qader Tirigo - Khawnetli Passpori

πŸ•™ duration: 07:22 - 10.2 MB

❀️ Qader Tirigo - Hadrou Fiaya We Galou

πŸ•™ duration: 07:22 - 10.2 MB

❀️ Qader Tirigo - Khamletlek L Kabba

πŸ•™ duration: 07:14 - 10.01 MB

❀️ Qader Tirigo - Ana Aliha Mrid

πŸ•™ duration: 07:05 - 9.8 MB

❀️ Qader Tirigo - Galb Li Aandi

πŸ•™ duration: 06:25 - 8.88 MB

Copyright © 2019 - Powered by cedoleun.com